AKHLAK YANG BAIK

Posted: 8 January 2017 in Sifat-sifat Baik

Pilar terbentuknya harga diri itu ada empat: Kemuliaaan Akhlak, Kedermawanan, Sikap santun, Ibadah yang Istiqomah. (Imam Syafi’i)

Kemuliaan orang adalah agamanya, harga dirinya adalah akalnya, sedangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. (HR. Ahmad & Al Hakim)

Temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal:
Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah.
Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu.
Ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia. (Ali bin Abi Thalib)

Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Jangan biarkan hati Anda mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain atau Anda akan sedih dengan kecaman mereka. (Imam Al Ghazali)

Tiada yang lebih berat timbangan Allah pada hari akhir nanti, selain takwa dan akhlak mulia seperti wajah dipenuhi senyum untuk kebaikan dan tidak menyakiti sesama. (HR. Tirmidzi)

“Puncak keimanan itu ada empat, yaitu sabar terhadap hukum, ridha terhadap qadar, ikhlas dalam bertawakkal, dan berserah diri kepada Allah.” (HR. Abu Nu’aim)

“Kecantikan bukan terletak pada pakaian yang dipakai tetapi ia bergantung kepada keelokan akhlak dan budi pekerti,” (Ali bin Abi Thalib)

“Di antara akhlak seorang mukmin adalah baik dalam berbicara, tekun bila mendengarkan, berwajah ceria, dan menepati janji,” (HR. Ad-Dailami).

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, ”Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s